Consulatul Onorific al României la Nisa

Circumscriptia Consulatului Onorific al Romaniei la Nisa cuprinde departamentul 06 al Alpilor Maritimi.

Important !

Consulatul Onorific nu are competenţe pentru eliberarea vizelor şi actelor cum ar fi : paşapoarte, cărţi de identitate, permise de conducere, caziere judiciare, certificate, procuri sau alte acte de stare civilă, etc. Pentru acestea va trebuii să vă adresaţi unui Consulat General al României care, în Franţa, se situează la Paris pe lângă Ambasada României, la Lyon, la Strasbourg şi, cel mai aproape de Nisa, la Marsilia. Datele de contact şi de programare le obţineţi pe situl www.econsulat.ro pus la dispoziţie de Ministerul Afacerilor Externe din România.

Consulatul Onorific de la Nisa primeşte pe cei interesaţi numai pe bază de programare prin telefon la numărul 00 33 (0) 6 09 58 63 44, de luni până vineri, între orele 9 – 12 şi 14 – 17. În 99% din cazuri problemele se rezolvă la telefon. Ne puteţi scrie pe adresa e-mail : contact@chrn.fr sau pe adresa poştală : Consulat Honoraire de Roumanie, 209, Avenue Sainte Marguerite 06200 Nice.

Pentru informaţii de ordin general puteţi consulta situl Ministerului Afacerilor Externe al României pe adresa https://www.mae.ro sau să consultaţi rubica adrese utile de pe acest sit.

Misiunea unui Consulat Onorific

 • Consulatul Onorific are ca misiune dezvoltarea relaţiilor politice, economice şi culturale între zona geografică în care activează şi Romania, precum şi, în limita posibilităţilor, protejarea intereselor românilor din circumscripţia sa.
 • Activităţile Consulatului Onorific al Romaniei sunt reglementate de dreptul internaţional public, cuprinse în Convenţia de la Viena din 1963 cu privire la relaţiile consulare.
 • Consulii Onorifici sunt numiţi dintre persoanele cu poziţii remarcabile în domeniile economic, financiar, bancar, cultural, ştiinţific, juridic, etc.
 • Consulii Onorifici trebuie să beneficieze de independenţă financiară şi să aibe un comportament corespunzător funcţiei.
 • Pentru toate activităţile sale, Consulul Onoriofic nu este remunerat de către Statul Român.

Atribuţiile Consulilor Onorifici ai României în Franţa sunt urmatoarele:

 • Să promoveze interesele României, în special în domeniile economic, tehnologic şi ştiinţific ;
 • Să favorizeze cunoaşterea istoriei şi culturii poporului român ;
 • Să încurajeze dezvoltarea relaţiilor de prietenie între România şi Franţa ;
 • Să încurajeze contactele între resortisanţii români din circumscripţia consulară şi România ;
 • Să recomande agenţi economici din circumscripţia consulară şi să ofere intermedierea pentru încheierea de contracte în domeniile respective, în scopul de a dezvolta cât mai mult relaţiile economice şi comerciale între România Franţa ;
 • Să recomande avocaţi care să apere interesele persoanelor fizice şi morale române în procedurile judiciare şi administrative din circumscripţia consulară ;
 • Să acorde asistenţă navelor, vapoarelor şi avioanelor româneşti, ca şi mijloacelor de transport rutiere, în caz de naufragiu, avarie, accidente, etc. ;
 • Să apere drepturile şi interesele legitime ale resortisanţilor români cu rezidenţă permanentă sau temporară în circumscripţia consulară ;